• Consulting

  broken image

  Consulting to długofalowa współpraca, która trwa zazwyczaj od kilku tygodniu do kilku miesięcy.

  Moja praca koncentruje się na osiągnieciu zakładanych w projekcie celów. Korzystam z mojej wiedzy i doświadczenia w celu dobrania optymalnych metod pracy.

  Projekt realizujemy wspólnie z zespołem danej organizacji - w oparciu o bieżącą współpracę i wymianę informacji.

  Jak w praktyce wygląda consulting?

  1. Określenie celów, które chce osiągnąć organizacja lub dany zespół.
  2. Ustalenie zakresu i harmonogramu współpracy.
  3. Wspólna realizacja projektu, zgodnie z ustalonym harmonogramem, który w razie potrzeby może być modyfikowany i dostosowywany do aktualnej sytuacji.

  Przykłady zrealizowanych projektów consultingowych

  • Opracowanie strategii Customer Experience dla firmy z sektora ubezpieczeniowego; określenie propozycji wartości dla róznych grup klientów i klientek tej firmy; wsparcie w realizacji działań mających na celu wdrożenie strategii (m.in. analiza potrzeb, priorytetyzacja działań).
  • Zbadanie potrzeb i opracowanie wytycznych dla wdrożenia systemu ERP (Enterprise Resource Planning ) w organizacji publicznej; przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby postępowania przetargowego.
  • Wsparcie prac związanych z planowaniem działań ROPS, realizujących strategię polityki społecznej w regionie (jedno z województw); analiza skuteczności dotychczasowych działań i priorytetyzacja działań na kolejne lata.
  • Opracowanie polityki zapobiegania i reagowania na zachowania negatywne w organizacji (w międzynarodowej firmie). Projekt zrealizowany w ramach Divercity+.

  Działania ralizowane w ramach consultingu

  • Badanie i analiza doświadczenia klientów i klientek korzystających z usług danej organizacji lub potencjalnych grup odbiorców i odbiorczyń usług.
  • Badanie i analiza doświadczenia oraz potrzeb osób zatrudnionych w danej organizacji.
  • Przygotowywanie analiz rynku i konkurencji.
  • Opracowanie strategii rozwoju usług (zewnętrznych i wewnętrznych) i priorytetyzacja działań, w oparciu o cele i możliwości danej organizacji.
  • Opracowanie koncepcji nowych usług (zewnętrznych i wewnętrznych).
  • Wsparcie we wdrażaniu usług i rozwiązań organizacyjnych - rozwijanie projektów usług, m.in. opracowywanie koncepcji aplikacji, planowanie interakcji klientów i klientek z usługą i projektowanie punktów styku z usługą, opracowywanie treści komunikacyjnych.
  • Wdrażanie narzędzi monitorowania doświadczenia klientów i klientek oraz osób zatrudnionych w danej organizacji.
  • Prowadzenie wewnętrznych spotkań zespołu projektowego oraz prezentacji efektów prac.
  • Opracowywanie dokumentacji projektu i wytycznych wdrożeniowych.