• Obszary specjalizacji

   

  broken image

  User Experience & Customer Experience

  Osoby, które korzystają z usług - zarówno komercyjnych jak i publicznych - oczekują, że będzie to dobre doświadczenie.

  Dobre doświadczenie to m.in. dostępność, użyteczność, intuicyjność i funkcjonalność, które należy zaprojektować, biorąc pod uwagę kim są nasi użytkownicy i użytkowniczki.

  Projektowanie User Experience & Customer Experience to:

  • analiza dostępnych informacji o doświadczeniach klientów i klientek
  • planowanie i realizacja badań skoncentrowanych na doświadczeniu korzystania z usług
  • opracowanie Customer Journey Maps i identyfikacja kluczowych dla poprawy doświadczenia obszarów
  • projektowanie i wdrażanie rozwiązań, które będą odpowiadać na największe bolączki użytkowników oraz użytkowniczek i tworzyć dla nich dodatkową wartość, wynikającą z jakości doświadczenia

   

  broken image

  Service Design & Design Thinking

  Usługi i produkty, które mają szansę odnieść sukces rynkowy albo będą efektywnie wspierały realizację celów społecznych, muszą być odpowiedzią na potrzeby konkretnych typów osób lub grup społecznych.

  Service design i Design Thinking to podejście do projektowania rozwiązań, rozumianych jako proces odpowiadania na potrzeby naszych klientów i klientek.

  Wykorzystując tę metodologię i narzędzia projektowe możemy:

  • lepiej poznać i zrozumieć naszych klientów i klientki
  • zdefiniować propozycję wartości i w oparciu o nią zaprojektować trafne rozwiązania, które będa wartościowe dla klientów i klientek
  • przeprowadzić badania potrzeb i testy rozwiązań projektowych, aby uniknąć błędów jeszcze przed wdrożeniem nowych usług
  • usprawnić komunikację i współpracę w zespole, dzięki oparciu prac o tę prostą i przystępną dla wszystkich metodę pracy
  broken image

  Diversity, Equity & Inclusion

  Projektowanie, które uwzględnia różnorodność osób, które będą korzystały z naszych usług, lub które pracują w naszej organizacji, to podstawa dla tworzenia wwartościowych rozwiązań i dobrego doświadczenia.

  Analiza i uwzględnienie różnorodności osób wynikającej z wielu różnych przesłanek - m.in. cech socjodemograficznych, stylów życia, identyfikacji i poczucia przynależności do róznych grup, neuroróżnorodności, stanu zdrowia to niezbędna część procesu projektowego. Dzięki temu możemy tworzyć włączające usługi i środowisko pracy.

  We współpracy z Divercity+, realizujemy projekty oparte o metodę i narzędzia Service Design i Design Thinking, których celem jest:

  • budowanie włączającego środowiska pracy
  • tworzenie rozwiązań w organizacjach przeciwdziających dyskryminacji
  • tworzenie usług i projektowanie komunikacji włączającej

   

  broken image

  Social Innovations

  Innowacje społeczne to nowe usługi lub sposoby prowadzenia działań społecznych, które mają podnieść jakość życia różnych grup lub osób w trudnych sytuacjach życiowych.

  W projektowaniu innowacji społecznych szczególnie ważne są znajomość i uwzględnienie kontekstu społecznego i instytucjonalnego, w jakim rozwiązania będą funkcjonować oraz skupienie się na tym, czy dzięki nim uda się osiągnąć pożądaną i trwałą zmianę w sytuacji życiowej osób, do których są adresowane.

  Wspieram zespoły i organizacje pracujące nad innowacjami społecznymi, wykorzytując w tej pracy metodę Service Design i Design Thinking, skupiając się na:

  • analizowaniu kim są osoby, do których innowacje są adresowane i jakie mają zasoby oraz bariery, które należy w projektowaniu uwzględnić
  • testowaniu hipotez i szybkiej weryfikacji koncepcji na rozwiązania
  • analizowaniu możliwości skalowania i upowszechniania rozwiązań