• Szkolenia

  broken image

  Przykłady przeprowadzonych szkoleń

  • Opracowanie i przeprowadzenie kilkudniowych kursów Moderatora_rki Desigh Thinking dla kadry uczelni oraz dla grupy animatorów innowacji społecznych.
  • Przeprowadzenie serii kilkudziesięcu szkoleń z metodologii Design Thinking dla podmiotów rozwijających usługi potwierdzania kwalifikacji. Szkolenia obejmowały wprowadzenie do metodologii oraz warsztatową pracę nad rozwojem usług.
  • Przeprowadzenie serii kilkunastu szkoleń z Projektowania zorientowanego na człowieka (Human Centered Design) dla pracowników służby cywilnej, zatrudnionych w administracji centralnej.
  • Prowadzenie regularnych szkoleń z wykorzystania narzędzi i metodologii Design Thinkng w projektowaniu innowacji społecznych - we współpracy z inkubatorami innowacji społecznych. 

  Szkolenia to doskonały punkt wyjścia do wprowadzenia w organizacji myślenia projektowego i zasad projektowania skoncentrowanego na człowieki (Human Centered Design).

  Prowadzę szkolenia, które oparte są o praktykę (pracę warsztatową) i grupową współpracę osób w nich uczestniczących. Często podczas szkoleń pracuję w oparciu o przykłady realnych wyzwań z codziennej pracy w danej organizacji.

  Jak realizuję szkolenia?

  1. Analiza potrzeb szkoleniowych i omówienie kwestii organizacyjnych (liczba osób, miejsce szkolenia, czas szkolenia).

  2. Przygotowanie i uzgodnienie programu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

  3. Realizacja szkolenia, ewaluacja szkolenia i przekazanie materiałów szkoleniowych.

  Obszary prowadzonych szkoleń

  • Design Thinking/Service Design - podstawowe szkolenia wprowadzające do metodologii projektowej (1-3 dni).
  • Zaawansowane szkolenia z wykorzystania narzędzi projektowych (Persony, Mapy empatii, Value Proposition, Jobs to be done, Customer Journey Map).
  • Moderacja procesów projektowych w oparciu o metodologię Design Thinking/Service Design.
  • User Experience - projektowanie doświadczeń.
  • Projektowanie włączające (Equity design) - tworzenie produktów i usług uwzględniających różnorodność, projektowanie rozwiązań włączających różne grupy osób.
  • Design research - planowanie i prowadzenie badań projektowych.
  • Prototypowanie i testowanie - tworzenie prototypów i prowadzenie testów rozwiązań (user tests).
  • Budowanie modeli biznesowych - rozwijanie innowacji, w tym innowacji społecznych, skalowanie rozwiązań i upowszechnianie innowacji.
  • Empatia w projektowaniu - wykorzystanie narzędzi NVC w projektowaniu.
  • Wykorzystanie metod i narzędzi projektowych w konsultacjach społecznych.